Elektroninis Paštas
Viešosios įstaigos Kuršėnų Ligoninė puslapis Senas, Iki 2017m. puslapis
Viešosios įstaigos Šiaulių rajono PSPC puslapis