Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius

Slaugos ir palaikomojo
gydymo skyrius
(8 41) 58 26 54 Gydymo veiklos
administratorius
Gintaras Stankevičius
(8 41) 41 50 74 Gydytojas Robertas
Šaulys
(8 41) 41 50 74 Gydytojas Nikolaj
Bolonkin
(8 41) 58 16 84 Slaugos veiklos
administratorė
Rajisa
Chlebauskienė
(8 41) 58 13 86 Bendrosios praktikos slaugytoja Gražina
Gintauskienė