Geriatrijos dienos stacionaras

NAUJIENA ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJAMS !!!

Pagal projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0004 ,,Geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų plėtra VŠĮ Kuršėnų ligoninėje” nuo 2023 m. liepos 3 d. pradedama teikti Geriatrijos dienos stacionaro paslauga.
Geriatrijos dienos stacionaro paslauga – planinė diagnostinė ir (ar) gydomoji senyvo amžiaus asmens sveikatos priežiūra, trunkanti iki 8 valandų per parą (galima nuo 4 val. iki 8 val.) Kuršėnų ligoninėje.
Geriatrijos dienos stacionaro paslaugas teikia specialistų komanda: gydytojas geriatras ar vidaus ligų gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas.
Į geriatrijos dienos stacionarą pacientą siunčia gydytojas geriatras ar šeimos gydytojas, ar gydytojas specialistas, užpildant formą Nr. 027/a ,,Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas”.
Tikslinė grupė – vyresni nei 60 metų Šiaulių rajono gyventojai, sergantys daugiau nei 2 lėtinėmis ligomis ir/ar yra nustatyti geriatriniai sindromai bei būklės.
Geriatrijos dienos stacionaro paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020-01-16 – 2025-12-31 suvestine redakcija ,,Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Atvykimas į Kuršėnų ligoninę galimas savo ar šeimos narių transportu arba bus atvežami įstaigos transportu.
Atvykdamas į geriatrijos dienos stacionarą pacientas turi turėti visus tuo metu vartojamus vaistus.
Geriatrijos dienos stacionaro paslaugos pacientams nemokamos.
Išsamesnės informacijos teiraukitės telefonais:

8 (41) 58 14 51, 8 (41) 58 16 84, 8 (41) 58 14 35.