Viešieji pirkimai

2023 m.

❖ Viešųjų pirkimų planas 2023 m.

❖ Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

❖ Informacija apie įvykdytus ir planuojamus viešuosius pirkimus.

Žiūrėti čia


2022 m.

❖ VšĮ Kuršėnų ligoninės viešieji pirkimai 2022 m.

❖ Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

❖ Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

❖ Informacija apie įvykdytus ir planuojamus viešuosius pirkimus.

Žiūrėti čia


2021 m.

❖ VšĮ Kuršėnų ligoninės viešieji pirkimai 2021 m.

❖ Informacija apie įvykdytus ir planuojamus viešuosius pirkimus.

Žiūrėti čia


2020 m.

❖ Informacija apie įvykdytus ir planuojamus viešuosius pirkimus.

Žiūrėti čia


2019 m.

❖ Informacija apie pradedamus, vykstančius, įvykusius pirkimus ir ataskaitas:

cvpp informacija


2018 m.

Pirkimų planas

_____

❖ Informacija apie pradedamus, vykstančius, įvykusius pirkimus ir ataskaitas:

cvpp informacija


2017 m.

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Pirkimų plano patikslinimas

Informacija apie mažos vertės pirkimus

_____

❖ Informacija apie pradedamus, vykstančius, įvykusius pirkimus ir ataskaitas:

cvpp informacija

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m