Viešieji pirkimai

2020 m.

Informacija apie įvykdytus ir planuojamus viešuosius pirkimus.

Žiūrėti čia


2019 m.

Informacija apie pradedamus, vykstančius, įvykusius pirkimus ir ataskaitas:

cvpp informacija


2018 m.

Pirkimų planas

_____

Informacija apie pradedamus, vykstančius, įvykusius pirkimus ir ataskaitas:

cvpp informacija


2017 m.

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Pirkimų plano patikslinimas

Informacija apie mažos vertės pirkimus

_____

Informacija apie pradedamus, vykstančius, įvykusius pirkimus ir ataskaitas:

cvpp informacija

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m