Socialinės globos padalinys

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Trumpalaikė socialinė globa teikiama 6 mėnesius, nuo asmens atvykimo į įstaigą dienos.

VšĮ Kuršėnų ligoninės socialinės globos padalinyje socialinės globos paslaugos teikiamos tik Šiaulių rajono gyventojams
•  Asmuo (globėjas, rūpintojas, artimieji, kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys) pageidaujantys, kad jam būtų skirtos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos, kreipiasi į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją pagal savo / asmens, kuriam reikalinga socialinė globa, gyvenamąją vietą.
•  Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius.

Dokumentų, reikalingų pateikti apgyvendinant naujai atvykstantį asmenį į VšĮ Kuršėnų ligoninės socialinės globos padalinį, sąrašas:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,
2. asmens statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, neįgaliojo pažymėjimas ar kt.),
3. išrašas iš medicininių dokumentų apie paskirtą / pakeistą gydymą, jeigu teikiant dokumentus dėl paslaugų skyrimo sveikatos priežiūros įstaigos užpildytame medicinos dokumentų išraše forma 027a. ši informacija nenurodyta,
4. šeimos gydytojo pažymą, įrodančią, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Išsamesnę informaciją apie Šiaulių rajone teikiamas socialines paslaugas galite rasti Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje: https://www.siauliuraj.lt/gyventojui/socialine-parama/socialines-paslaugos/2610

Kilus papildomiems klausimams dėl ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugų, maloniai prašome kreiptis į Kuršėnų ligoninės socialinę darbuotoją tel. 8 41 58 20 65

Socialinės globos padalinys
(8 41) 58 15 93  
Bendrosios praktikos
slaugytoja 
 NIJOLĖ
POŠKIENĖ
Socialinė darbuotoja ERIKA
JONAITIENĖ