Administracija

Pareigos Vardas,
Pavardė
Telefono
Nr.
El.
paštas
Direktorė Renata Noreikaitė 8 41 58 14 51,

 8 613 583 72
el. paštas
Sekretorė-personalo
specialistė
Laima Vaitkienė 8 41 58 14 35 el. paštas
Vyriausioji finansininkė
(buhalterė)
Irena Beniulienė 8 41 58 23 43 el. paštas
Buhalterė-kasininkė Indrė Beniulė 8 41 58 14 34 el. paštas
Buhalterė Laima Miežetienė 8 41 58 14 34 el. paštas
Ekonomistė Ilona Krivickienė 8 41 58 23 43 el. paštas
Slaugos veiklos
administratorė
Rajisa Chlebauskienė 8 41 58 16 84 el. paštas
Ūkvedys-darbų saugos ir
sveikatos specialistas
Arvydas Kupstys 8 41 58 14 72 el. paštas
Informacinių
sistemų specialistė
Jolanta Kupstienė 8 618 078 00 el. paštas
Socialinė darbuotoja Ramutė Freimanienė 8 41 58 20 65 el. paštas
Apskaitos specialistė Lina Milašauskienė 8 41 58 20 65 el. paštas