Administracija

Pareigos Vardas,
Pavardė
Telefono
Nr.
El.
paštas
Direktorė Zita Jablonskienė (8 41) 58 14 51 El. paštas
Sekretorė Laima Vaitkienė (8 41) 58 14 35 El. paštas
Vyr. finansininkė Laima Miežetienė (8 41) 58 14 34 El. paštas
Buhalterė Indrė Beniulė (8 41) 58 14 34 El. paštas
Buhalterė Irena Beniulienė (8 41) 58 23 43 El. paštas
Ekonomistė Ilona Krivickienė (8 41) 58 23 43 El. paštas
Slaugos veiklos
administratorė
Birutė Pašakinskienė (8 41) 58 16 84 El. paštas
Gydymo  veiklos
administratorius
Gintaras Stankevičius (8 41) 58 26 54 El. paštas
Ūkvedys Arvydas Kupstys (8 41) 58 14 72 El. paštas
Socialinė darbuotoja  Erika Jonaitienė (8 41) 58 20 65 El. paštas
IS specialistė Jolanta Kupstienė (8 41) 58 12 75 El. paštas
Apskaitos specialistė Lina Milašauskienė (8 41) 58 20 65 El. paštas