Administracija

Pareigos Vardas,
Pavardė
Telefono
Nr.
El.
paštas
Direktorė Renata Noreikaitė (8 41) 58 14 51,

 (8 613) 583 72
el. paštas
Sekretorė-personalo
specialistė
Laima Vaitkienė (8 41) 58 14 35 el. paštas
Vyriausioji finansininkė
(buhalterė)
Irena Beniulienė (8 41) 58 23 43 el. paštas
Buhalterė-kasininkė Indrė Beniulė (8 41) 58 14 31 el. paštas
Buhalterė Laima Miežetienė (8 41) 58 14 34 el. paštas
Ekonomistė Ilona Krivickienė (8 41) 58 23 43 el. paštas
Slaugos veiklos
administratorė
Rajisa Chlebauskienė (8 41) 58 16 84 el. paštas
Ūkvedys Arvydas Kupstys (8 41) 58 14 72 el. paštas
Informacinių
sistemų specialistė
Jolanta Kupstienė 8 618 007 800 el. paštas
Socialinė darbuotoja Romena Kalinauskė (8 41) 58 20 65 el. paštas
Darbų saugos ir sveikatos
specialistas
Arvydas Kupstys (8 41) 58 14 72 el. paštas
Apskaitos specialistė Lina Milašauskienė (8 41) 58 14 34 el. paštas
Sveikatos statistikė Adolfina Drazdauskienė (8 41) 58 14 34 el. paštas