Administracija

Pareigos Vardas,
Pavardė
Telefono
Nr.
El.
paštas
Direktorė Renata Noreikaitė (8 41) 58 14 51,

 8 613 583 72
El. paštas
Sekretorė-personalo
specialistė
Laima Vaitkienė (8 41) 58 14 35 El. paštas
Vyriausioji finansininkė
(buhalterė)
Irena Beniulienė (8 41) 58 23 43 El. paštas
Buhalterė-kasininkė Indrė Beniulė (8 41) 58 22 65 El. paštas
Buhalterė Laima Miežetienė (8 41) 58 14 34 El. paštas
Ekonomistė Ilona Krivickienė (8 41) 58 23 43 El. paštas
Slaugos veiklos
administratorė
Rajisa Chlebauskienė (8 41) 58 16 84 El. paštas
Ūkvedys-darbų saugos ir
sveikatos specialistas
Arvydas Kupstys (8 41) 58 14 72 El. paštas
Informacinių
sistemų specialistė
Jolanta Kupstienė 8 618 078 00 El. paštas
Socialinė darbuotoja Erika Jonaitienė (8 41) 58 20 65 El. paštas
Apskaitos specialistė Lina Milašauskienė (8 41) 58 20 65 El. paštas