Administracija

Pareigos Vardas,
Pavardė
Telefono
Nr.
El.
paštas
Direktorė Zita Jablonskienė (8 41) 58 14 51 El. paštas
Sekretorė-personalo
specialistė
Laima Vaitkienė (8 41) 58 14 35 El. paštas
Vyriausioji finansininkė
(buhalterė)
Irena Beniulienė (8 41) 58 23 43 El. paštas
Buhalterė-kasininkė Indrė Beniulė (8 41) 58 22 65 El. paštas
Buhalterė Laima Miežetienė (8 41) 58 14 34 El. paštas
Ekonomistė Ilona Krivickienė (8 41) 58 23 43 El. paštas
Slaugos veiklos
administratorė
Rajisa Chlebauskienė (8 41) 58 16 84 El. paštas
Gydymo  veiklos
administratorius
Gintaras Stankevičius (8 41) 58 26 54 El. paštas
Ūkvedys-darbų saugos ir
sveikatos specialistas
Arvydas Kupstys (8 41) 58 14 72 El. paštas
Socialinė darbuotoja  Erika Jonaitienė (8 41) 58 20 65 El. paštas
Informacinių sistemų
specialistė
Jolanta Kupstienė (8 41) 58 12 75 El. paštas
Apskaitos specialistė Lina Milašauskienė (8 41) 58 14 34 El. paštas