PSDF kompensuojamos paslaugos

ASP paslaugų, teikiamų pagal pasirašytą sutartį su Šiaulių TLK, nomenklatūra

Sąraše nurodytų paslaugų teikiamos paslaugos yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

VšĮ Kuršėnų ligoninėje teikiamos šios ASP paslaugos

Sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos