Veiklos ataskaitos

2023 m.

Rugsėjo 30 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Birželio 30 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Kovo 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės atskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos


2022 m.

Veiklos ataskaita

Gruodžio 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

Rugsėjo 30 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Birželio 30 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Kovo 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2021 m.

Veiklos ataskaita

Gruodžio 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

Rugsėjo 30 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Birželio 30 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Kovo 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2020 m.

Veiklos ataskaita

Gruodžio 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys:

Rugsėjo 30 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

Birželio 30 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas, finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Kovo 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2019 m.

Veiklos ataskaita

Gruodžio 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

Rugsėjo 30 d. duomenys:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

Birželio 30 d. duomenys:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

Kovo 31 d. duomenys:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys


2018 m.

Veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas

Gruodžio 31 d. duomenys:

Ataskaitų rinkinys

Birželio 30 d. duomenys:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

Kovo 31 d. duomenys:

Sutrumpintas aiškinamasis rastas

Ataskaitų rinkinys


2017 m.

Vadovo veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Gruodžio 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

Rugsėjo 30 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Kovo 31 d.  duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2016 m.

Audito ataskaita

Auditorių išvada

Gruodžio 31 d. duomenys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita