Korupcijos prevencija

Informacija apie lobistinę veiklą


Įstaigos vadovo kreipimasis


“Tas kuris, turėdamas galimybę sutrukdyti nusikaltimą, to nepadaro, – prie jo prisideda”.  (Seneka)


Gerbiami pacientai ir ligoninės darbuotojai,

Mediko profesija yra pats kilniausias menas iš visų kitų, todėl atlikdami savo kasdienines pareigas būkime dėmesingi, supratingi, teisingi ir profesionalūs.
Paciento ir sveikatos priežiūros specialisto santykis turi būti grindžiamas abipusės pagarbos, atsakomybės, žmogiškumo vertybėmis.

Jei Jūs pastebėsite korupcinio pobūdžio elgesio apraiškas ligoninėje, praneškite įstaigos vadovui telefonu (8 613) 58 372,

elektroniniu paštu direktorius@kursenai-medicina.lt

Pagarbiai

Direktorė Renata Noreikaitė


❖ Atsakingas asmuo už korupciją įstaigoje – Laima Šiaudinienė tel. Nr. +370 686 81609, el. pašto adresas laima.siaudiniene@kursenai-medicina.lt

Susidūrę su korupcinio pobūdžio veikla Kuršėnų ligoninėje, praneškite: atsakingam asmeniui arba tiesiogiai direktorei telefonu +370 613 58372 arba el. paštu direktorius@kursenai-medicina.lt

❖ STT tarnybai telefonu +370 5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

❖ SAM pasitikėjimo telefonu +370 800 66 004, elektroniniu paštu korupcija@sam.lt


❖ Kuršėnų ligoninės darbuotojų elgesio kodeksas

❖ Darbuotojų susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

❖ Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodeksas


❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2020-2022 metų programa
❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2020–2022 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metais priemonių planas


❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2017–2019 metų programos įgyvendinimo ataskaita už 2020 m.

❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2017–2019 metų programos įgyvendinimo ataskaita už 2019 m.

❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2017–2019 metų programos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m.

❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2017–2019 metų programos įgyvendinimo ataskaita už 2017 m.


❖ Informacija pacientams (ištrauka iš Baudžiamojo kodekso) apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus.

❖ Pacientų organizacijos

❖ Paciento atmintinė


❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2017-2019 metų programa
❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2017–2019 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių planas


❖ Medicinos darbuotojai dirbantys kitose sveikatos priežiūros įstaigose
❖ Dėl komisijos sudarymo darbuotojų galimoms korupcinio pobūdžio
apraiškoms tirti įsakymas
❖ Dėl korupcijos prevencijos programos patvirtinimo ir priemonių plano
įgyvendinimo įsakymas

❖ Privačių interesų deklaravimo instrukcija

❖ Privačių interesų deklaravimo D.U.K


Vaizdo paskaitos


Praneškite STT

http://sam.lrv.lt/lt/pranesk

Dovana ar kyšis?
Informacinis pranešimas