Korupcijos ir psichosocialinės rizikos prevencija

 

Įstaigos vadovo kreipimasis


„Tas kuris, turėdamas galimybę sutrukdyti nusikaltimą, to nepadaro, – prie jo prisideda“.  (Seneka)


Gerbiami pacientai ir ligoninės darbuotojai

Mediko profesija yra pats kilniausias menas iš visų kitų, todėl atlikdami savo kasdienines pareigas būkime dėmesingi, supratingi, teisingi ir profesionalūs.
Paciento ir sveikatos priežiūros specialisto santykis turi būti grindžiamas abipusės pagarbos, atsakomybės, žmogiškumo vertybėmis.

Pagarbiai

Direktorė 


❖Kviečiame darbuotojus, pacientus ir jų artimuosius, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika VšĮ Kuršėnų ligoninėje, apie įvykį   pranešti mums:

❖ raštu – Basanavičiaus g. 10, LT-81183 Kuršėnai,

❖ pasitikėjimo telefonu – 8 41 58 17 02,

❖ el. p. – korupcija@kursenai-medicina.lt 

Ligoninės administracija, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

❖Įstaigoje atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją – IS specialistė Jolanta Kupstienė tel. Nr. +370 618 07800, el. paštas jolanta.kupstiene@kursenai-medicina.lt


❖Šiaulių rajono gyventojai gali teikti informaciją apie galimus korupcinius pažeidimus Šiaulių rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose korupcijos prevencijos pasitikėjimo telefonu (8 41)  420 472.

Pranešimai apie korupciją


❖ STT tarnybai telefonu +370 5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

❖ SAM pasitikėjimo telefonu +370 800 66 004, elektroniniu paštu korupcija@sam.lt


Siekiant įstaigoje kurti antikorupcinę aplinką, ugdyti pilietinį sąmoningumą, formuoti skaidrumo nuostatas, kviečiame savarankiškai apsilankyti Specialiųjų tyrimų tarnybos sukurtoje Antikorupcinio švietimo e. mokymo platformoje ir individualiai įgyti žinių, didinti savo antikorupcinį sąmoningumą. STT e. mokymų platforma yra nemokama ir pasiekiama šiuo adresu: https://emokymai.stt.lt/


❖ Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo ir politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

❖ Įsakymas dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo, dėl kurių teikiamas prašymas STT 

❖ Darbuotojų elgesio kodeksas

❖ Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

❖ Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodeksas.

❖ Paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašas

❖ Informacijos pagal LR pranešimų apsaugos įstatymą teikimo tvarka

❖ Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, tvarkos aprašas


❖ 2023 m. darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausos vertinimo rezultatai

❖ 2023 m. pacientų apklausos anketų vertinimo analizė


❖ 2021 m. dėl korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo motyvuota išvada 

❖ 2021 m. pacientų anoniminė apklausa korupcijos vertinimui


❖ Korupcijos prevencijos skaidrumo politika


❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 20232025 metų programa
❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2023–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 20202022 metų programa.
❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2020–2022 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metais priemonių planas.

❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 20172019 metų programa
❖ Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2017–2019 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių planas


❖ Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2023m.

❖ Korupcijos prevencijos  programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2022m.

❖ Korupcijos prevencijos  programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2021m.

❖ Korupcijos prevencijos  programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020m.

❖ Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019m.

❖ Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2018m.

❖ Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2017m.


❖ Dėl korupcijos prevencijos 2023-2025 m. programos ir priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo įsakymas

❖ Dėl komisijos sudarymo darbuotojų galimoms korupcinio pobūdžio
apraiškoms tirti 2021 m. įsakymas
❖ Dėl komisijos sudarymo darbuotojų galimoms korupcinio pobūdžio
apraiškoms tirti 2018 m. įsakymas

❖ Dėl korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos ir priemonių įgyvendinimo  plano patvirtinimo įsakymas
❖ Dėl korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos patvirtinimo ir priemonių plano įgyvendinimo įsakymas


❖ Informacija pacientams (ištrauka iš Baudžiamojo kodekso) apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus.

❖ Pacientų organizacijos

❖ Paciento atmintinė


❖ Privačių interesų deklaravimo atmintinė

❖ Privačių interesų deklaravimo instrukcija

❖ Privačių interesų deklaravimo D.U.K


Tam, kad gautum kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kyšio duoti nereikia !

Lankstinukas

Informacija apie lobistinę veiklą

Praneškite STT

Praneškite SAM

Dovana ar kyšis?
Informacinis pranešimas